Kiedy mój prapradziadek zakładał gospodarstwo ogrodnicze kupił grunty znajdujące się z dala od centrum ówczesnej Warszawy położone gdzieś na peryferiach miasta. Jak głosi rodzinna legenda było to ponoć nawet przedmiotem drwin i docinków. Gdyby to gospodarstwo funkcjonowało do dziś, choć trudno to sobie wyobrazić znajdowałoby się przy Alejach Jerozolimskich w pobliżu skrzyżowania z ul. Marszałkowską, czyli w samym centrum współczesnej Warszawy. Z tamtych lat zachował się rodzinny album, z którego część zdjęć mam przyjemność poniżej zaprezentować. Przy opisach zdjęć korzystałem z pomocy wybitnego varsavianisty Ryszarda Mączewskiego prowadzącego stronę o przedwojennej warszawie www.warszawa1939.pl. Zapraszam do Warszawy, której już nie ma.

Wojciech Hoser