historia

Zwracam się z uprzejmą prośbą do wszystkich osób posiadających jakiekolwiek materiały związane z historią rodziny Hoserów o ich udostępnienie. Bardzo chętnie przyjmię skany dokumentów, zdjęć i spisane wspomnienia. Szczególnie jestem zainteresowany przedwojennymi materiałami związanymi bezpośrednio z działalnością ogrodniczą, a zwłaszcza ze szkółkami Żbikowie. Przywiązując dużą wagę do pięknej historii rodziny Hoserów staram się wiernie ją udokumentować. Czekam również na uwagi i ewentualne sprostowania donośnie materiałów już umieszczonych na stronie.

Wojciech Hoser